Koboti v českej strojárenskej výrobe pri CNC sústruhoch

Andrej Bielik

04/11/18

Nezaradené | prípadové štúdie | universal robots

CNC Trčka je malá rodinná firma neďaleko Ostravy. Majú 26 strojov a rovnaké problémy ako všetci v odvetví s produktivitou a nedostatkom pracovníkov. Majú primárne sériovú sústružnícku prácu.

Vlastnými silami nasadili prvé dva kolaboratívne roboty Universal robots. Po krátkom zaškolení zistili, že ovládanie je intuitívne, roboty nepotrebujú ochrannú klietku, majú maličký zástavbový priestor. Použili dvojitý gripper a jednoduchý spádový zásobník so zásobou dielov na 45 minút. Docielili tak zvýšenie produktivity a návratnosť do 12 mesiacov.

Stimba je integrátor robotov Universal robots na Slovensku so skúsenosťami v obdobných aplikáciách. Radi prakticky ukážeme možnosti vo Vašej firme, pomôžeme s nastavením a realizáciou pracoviska vrátane prepojania robota so strojom, či automatického otvárania dverí.

Článok prebraný z českej verzie stránky Universal robots:

Stručně

Firma cnc trčka vznikla v roce 1990 v ostravici v okrese frýdek-místek v moravskoslezském kraji, postupně z velké části přešla na strojírenskou výrobu. Nyní se zabývá především přesným cnc třískovým strojních dílů. Hlavní pracovní náplní je výroba strojních součástí na zakázku podle výkresové dokumentace nebo dle dodaného vzoru. Svým zákazníkům dodává především menší strojní díly do leteckého, medicinského, automobilového a jiného průmyslu. Hlavním přínosem universal robots do výroby v cnc trčka byla automatizace manipulačních procesů, díky které došlo ke zvýšení produktivity práce. Jednoduché a intuitivní programování aplikací umožnilo automatizovat procesy rychle a ve vlastní režii.

Výzvy

Momentálně má v provozu 20 CNC soustruhů a 6 obráběcích frézovacích center. Vzhledem k modelu převažující zakázkové výroby je potřeba ke zvládnutí různých zakázek dostatečné výrobní flexibility a rychlosti.

„Již nějakou dobu automatizujeme procesy s pomocí externího dodavatele se specializací na robotiku,“ řekl Ing. Michal Trčka, technický ředitel, CNC Trčka. „Začali jsme s tradičními průmyslovými roboty, nicméně nakonec jsme pro jisté aplikace zvolili kolaborativní roboty, protože jsou méně náročné na prostor a nevyžadují ochrannou klec. Věřili jsme, že díky našim znalostem a výrobním možnostem dokážeme pracoviště vybudovat sami.“

Řešení:

Společnost se poohlížela po konkrétním dodavateli, a nakonec zvolila Universal Robots. Rozhodujícím impulsem bylo školení v pobočce UR v Praze, které zástupce firmy přesvědčilo, že jsou schopni roboty integrovat ve výrobě sami. Roboty UR se ukázaly jako prostorově méně náročné řešení než tradiční průmyslové roboty s nezbytnými bezpečnostními zábranami, univerzálnější než nakládací roboti integrovaní do obráběcích strojů, a svou roli hrála také možnost integrace k stávajícím starším strojům.

Po absolvování základního školení UR firma koupila první UR5 a aplikovala jej na starý CNC stroj (cca 30 let), kam se vkládá surový materiál, který se následně obrábí. Tento proces doposud vyžadoval nepřetržitou přítomnost operátora. Nové řešení má zásobník na 84 kusů surového materiálu, což nyní znamená zásobu na cca 45 minut. Obsluha nyní doplňuje zásobník, kontroluje hotovou výrobu a ve zbývajícím čase se může věnovat jiným strojům.

“Podnikáme v prostředí smíšené výroby, kde každá zakázka je svým způsobem unikátní, což vyžaduje poměrně velkou výrobní flexibilitu. Na druhou stranu rostoucí nároky zákazníků nás nutí zvyšovat produktivitu a zavádět automatizační technologie. Kolaborativní roboty Universal Robots jsou ideálním řešením, které nám umožňuje vyrovnat se s oběma požadavky díky rychlému a pružnému nasazení, intuitivnímu ovládání a osvobození našeho personálu na pracovištích od rutinní, manuální práce.”
ING. MICHAL TRČKA
TECHNICKÝ ŘEDITEL, CNC TRČKA

Zatímco dříve byl stroj obsluhován lidským pracovníkem, nyní nakládaní obrobku do CNC obráběcího soustruhu z gravitačního zásobníku a ovládání soustruhu a jeho dveří provádí robot UR5. Díky jednoduchému a intuitivnímu programování si aplikaci včetně ovládání dvojitého pneumatického gripperu dokázali ve firmě vytvořit sami bez předchozích zkušenostní – pouze se základním školením v trvání dvou dnů. UR5 je prvním robotickým zařízením v podniku, který (po vyhodnocení bezpečnostních rizik) pracuje bez ochranných klecí, což snižuje celkové náklady na technologii a zvyšuje flexibilitu a bezpečnost práce.

VYŘEŠENÉ AUTOMATIZAČNÍ VÝZVY:
Potřeba automatizace specifických
Vybudování robotického pracoviště vlastními silami
Uvolnění operátorů k činnostem s vyšší přidanou hodnotou
Výroba dvojitého pneumatického gripperu
Integrace se stávajícími CNC stroji
Návratnost investice: 12 měsíců

HLAVNÍ PŘÍNOSY:
Automatizace manipulačních procesů
Snížení nároků na počet operátorů ve výrobě
Zvýšení produktivity obsluhou více strojů jedním operátorem
Normalizace délky obráběcího cyklu
Jednoduché a intuitivní programování aplikací umožňující automatizovat procesy – rychle a ve vlastní režii
Zlepšení celkové návratnosti investice do automatizačních technologií

ÚKOLY VYŘEŠENÉ KOLABORATIVNÍM ROBOTEM:
Obsluha CNC zařízení
Nakládaní obrobku do CNC obráběcího soustruhu z gravitačního zásobníku
Ovládání soustruhu
Ovládání dveří soustruhu
Umisťování obrobené součásti do krabice

Prihláste sa na odber noviniek

* indicates required

Intuit Mailchimp

Súvisiace články

všetky články

Súvisiace videá

všetky videá

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás